Husbilsturist i centrum

Målgruppen husbilsturister

Alldeles för få företag jobbar för husbilsturismens utveckling i Sverige och har glömt bort målgruppen husbilsturister. Några redan etablerade organisationer inom turistnäringen håller emot och försöker med alla medel styra in