Husbilsturist i centrum

Husbilsturism Sverige

Äntligen har de större husbilsintressenterna börjat samarbeta för att tillsammans med gemensamma krafter försöka öka antalet husbilsplatser i Sverige. Fredag den 13 september 2013 presenteras samarbetsprojektet ”Husbilsturism Sverige” i samband med

Husbilsturist

Husbilsturismen kraftsamlar

Husbilsturismen är på stark tillväxt i Sverige och behovet av betydligt fler enkla centrumnära husbilsplatser börjar alltmer framstå som helt nödvändigt. Både enskilda husbilsturister och flera husbilsorganisationer har utan samordning