Husbilsturist

Husbilsturismen kraftsamlar

Husbilsturismen är på stark tillväxt i Sverige och behovet av betydligt fler enkla centrumnära husbilsplatser börjar alltmer framstå som helt nödvändigt. Både enskilda husbilsturister och flera husbilsorganisationer har utan samordning