Husbilsförsäljningen fortsatt uppåt i november

Husbilsregistreringar för november 2017

November månads husbilsregistreringar visar 215 stycken, medan det i november föregående år registrerades 162 husbilar. Hittills under kalenderåret 2017 har det totalt registrerats 6 268 husbilar, medan det under motsvarande period 2016 hade registrerats 5 197 stycken.

I procent innebär detta en ökning med 21 % för år 2017.

Källa: HRF