Fler ställplatser på Spiken

Den populära ställplatsen vid Spikens Brygga, vid Vänern och nära Läckö slott, finns medtagen i ett nytt förslag till detaljplan som är framtagen inom Lidköpings kommun. Av artikeln ”Cykelväg och lekplats i planer för Spiken” i Nya Lidköpings-Tidningen framgår att antalet husbilsplatser ska ökas från fem till tjugofem. Dessutom ska vägen till Spiken förses med fler mötesplatser. Ytterligare utredningar ska dock göras före beslut.