Ny husbilspolicy skapar kaos för husbilsturister i Skanörs hamn

När återkommande husbilsturister från föregående år besöker Skanörs hamn får dom en chock. De fyrtiotal husbilsplatser som fanns tidigare har nu reducerats till tio.

På övriga parkeringsytor i Skanörs hamn är det endast tillåtet att parkera för personbilar klass 1. Detta är följden av Vellinge kommuns nya husbilspolicy.

Den nya husbilspolicyn slår fast att dygnstaxan för husbilar höjs från 120 kr till 150 kr per dygn och att husbilar förbjuds att parkera i Skanörs hamn och hänvisas till dom tio ställplatserna.

Husbilsturismen ökar markant år från år och husbilsförsäljningen i Sverige har ökat med 32 procent under årets sex första månaderna jämfört med föregående år.

Turismstrategi 2020

I Vellinge kommuns turismstrategi från 2014 nämns inget direkt om husbilsturismen. I turismstrategin på sidan 9 i SWOT-analysen under rubriken Möjligheter kan man läsa ”Ökat antal husbilar”. På sidan 18 under rubriken Se över övernattningsmöjligheter i kommunen: Göra en översyn av husbilarnas placering.

På sidan 19, under rubriken Målgrupper, räknas ett antal turisttyper upp men Husbilsturisten finns inte med. Med den nya husbilspolicyn för Vellinge kommun kommunicerar man ut budskapet ”Vi vill inte att husbilsturister skall känna sig välkomna i Vellinge kommun”.

Detta budskap blir extra tydligt i en artikel från Sydsvenskan , (28 juli), där kommunstyrelsens ordförande uttalar sig på följande sätt:

– Det är en hamn och fokus är båtlivet. Om vi hade avsatt 35-40 platser hade husbilarna fyllt hela norra parkeringen och blivit det tongivande inslaget.
– Jag tycker inte att hamnen ska se ut som en campingplats. Det är inte den bilden man vill ha av en hamn.

Den bild som framgår av uttalande är att dom styrande politikerna i Vellinge kommun anser att husbilsturister är campare och då skall husbilarna inte synas vid gästhamnen.

Jag rekommenderar att politikerna i Vellinge kommun gör ett studiebesök i småbåtshamnen i Limhamn . Där är både båtar och husbilar integrerade i hamnen och husbilsturisterna känner sig välkomna.

 
Husbilsturister är samma typ av målgrupp som båtturister, och detta synsätt förmedlar ordförande i Skanörs hamnförening i Sydsvenskans artikel :

– Kommunen har inte förstått utmaningen med husbilsturismen. Hela frågan är väldigt infekterad. Vi har försökt lyfta frågan mot politikerna, men det går inte att argumentera.
– Husbilsturisterna är kapitalstarka, de är som båtgäster på land. Kommunen ser inte potentialen i gruppen. Vellinge är en plats som folk gärna semestrar i, då är det synd att mota bort dem.

I vissa avseenden kan även husbilsturister jämföras med kryssningsturister. När ett kryssningsfartyg anlöper en hamn vill dom gå i land och spendera sina pengar på mat, dryck, shopping och upplevelser.

 
På samma sätt är det med husbilsturister. När dom ”anlöper” en husbilsplatsanläggning som rymmer kanske uppemot 50 – 60 husbilar, vill dom också ta del av det utbud som den ”centrumnära” husbilsplatsen erbjuder.

 
Den bild som många politiker och turismaktörer har, att förpassa husbilarna till campingplatser som inte är centrumnära, är ett resultat av en felaktig analys av husbilsturismen där man tror att husbilsturisten kan jämföras med en campare.

 
Det unika läget som Falsterbo-näset har samt Höllviken/Kämpinge är det inte svårt att projektera tre områden för en husbilsplatsanläggning som innehåller parkeringsytor för 50 husbilar på vardera anläggning.

Samt att kommunens pendlar-parkeringar kompletteras med ett tjugotal husbilsparkeringsplatser enligt 24-timmars regeln.

 

Nu gäller det för politikerna i Vellinge kommun att öppna upp ögonen och se möjligheterna med husbilsturismen och skapa en husbilsdestination på Falsterbo-näset.