Suget efter husbilar ökar fortfarande

Trenden är tydlig. Husbilen blir bara populärare bland svenska husbilsturister.

Enligt färsk statistik från Husvagnsbranschens riksförbund (2016-07-01) registrerades 803 husbilar i juni, medan det i juni föregående år registrerades 636 husbilar.

Hittills under kalenderåret 2016 har det totalt registrerats 3 333 husbilar, medan det under motsvarande period 2015 registrerades 2 532 stycken. I procent innebär detta en ökning med 31,6 % för år 2016.

Många trodde att maj månads höga nyregistrering av husbilar berodde på att köparna tidigarelade sitt husbilsköp på grund av de skärpta amorteringskrav som då stod för dörren.

Så verkar emellertid inte vara fallet, då juni månad uppvisar en ännu högre ökning av nyregistreringarna.

Husbilarnas framfart har accelererat de senaste åren. För tio år sedan svarade de för 26 procent av nyregistreringarna på den totala fritidsfordonsmarknaden. Nu har den andelen stigit till nästan 60 procent.

Tyvärr har inte den fortsatta husbilsförsäljningen, som har pågått under flera år, mynnat ut i nya strategier för destinationsbolagen, turistbyråerna och dom ansvariga för turismen i Sveriges.

I dom otaliga processbeskrivningar som destinationsbolagen producerar, i olika uppstartsseminarier som hålls landet runt för att ro i land Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring, som innebär att fördubbla omsättningen från 2010 till 2020, nämns ingenting om husbilsturisternas betydelse för svensk besöksnäring.

Istället är fokus på att utländska turister skall flygas in till Sverige och sedan inkvarteras på hotell som skall vara fokus för dom olika destinationsbolagen och göra destinationen exportmogen.

Tydligen är det många som fortfarande ser husbilsturisten som en ”campare” på samma sätt som turisterna som har valt tält, husvagn eller stuga för sitt boende. Husbilsturisten navigerar efter en helt annan kompass. Frihet att kunna köra efter eget huvud till en destination, och besöka resmål i egen takt och övernatta i husbilen vid en centrumnära husbilsplats, nära till restauranger och kulturella utflyktsmål.

Husbilsturisten kan alltså jämföras med turisten som flygs in till Sverige och bor på hotell. Det är alltså samma typ av turist, enda skillnaden att den ena gruppen flyger och bor på hotell medan den andra typen har både sitt boende och transportmedlet i sin hand när hen framför sin husbil mot en okänd destination.

Att bygga fler flygplatser eller rusta upp befintliga för en större flygkapacitet innebär astronomiska kostnader jämfört med att bygga en husbilsplats för 20 – 30 husbilar, på ett femtiotal platser i Sverige.

Svensk turistnäring måste snarast ändra på sina kompasser och ta ut en ny riktning och välkomna husbilsturister, både svenska och utländska och ta vara på den inneboende köpkraften som finns från denna turistgrupp som kör runt med husbilar i miljonklassen.

 

Husbilsplatser i Sverige