RMF bryter träffad överenskommelse

RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) tog ett vällovligt initiativ våren 2013 och sammankallade husbilsintressenter från de större sammaslutningarna för husbilsentusiaster. Syftet var att parterna tillsammans skulle försöka komma fram till gemensamma riktlinjer för en ställplats/husbilsplats.

En projektgrupp tillsattes med representanter från RMF, Husbilsklubben (HBK), Husbilskompisar (HK), Caravan Club (CC) och Husbilsdestination Sverige.

Detta RMF-projekt resulterade i ett väl genomarbetat, välförankrat och historiskt dokument ”Samarbetsprojektet Husbilsturism Sverige” som senare presenterades på Elmia-mässan 2013.

Överenskommelse träffades om att parterna i fortsättningen skulle verka enligt dokumentets riktlinjer med tillhörande handlingsplan som tog sikte på år 2020.

Parterna kom även överens om att informera om dokumentet med tillhörande bilder på respektive organisations hemsida.

Nu har det visat sig att RMF har tagit bort de båda dokumenten från sin hemsida. En åtgärd som faktiskt strider mot träffad överenskommelse.

Detta är klart negativt för fortsatt samverkan och fortsatt utvecklingen av husbilsturismen i Sverige.