Motstridiga husbilsintressen

För några år sedan skapades Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) av några entusiaster med inriktningen att bli en övergripande samtalspart och aktör för utvecklingen av det mobila fritidsintresset i Sverige.

Den outvecklade och nästan för många helt okända husbilsturismen sammanfördes utan vidare med den sedan många år väletablerade husvagnsturismen vars organisationer, Caravan Club (CC) och Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR), har camping som ledstjärna och campingplatser som huvudsakliga intresseområde.

Många husbilsturister som föredrar samordning och samarbete satte sitt hopp till RMF. Under 2013 genomfördes ett projekt för att försöka få till stånd en samsyn i ställplatsfrågan.

I början av juli 2013 sände Näringsdepartementet ut en remiss med förslag från Transportstyrelsen på bl.a. en nytt lokaliseringsmärke ”H28 Husbilsplats”. Ett bra förslag som husbilsentusiaster i dom breda leden utan vidare säkerligen kan ställa sig bakom.

Istället för att försöka hitta former för samverkan och jobba för en bred uppslutning kring ett gemensamt yttrande valde RMF den lätta vägen. Remisstiden löpte ut den 10 januari 2014 och flertalet husbilsturister förstår inte varför RMF valt att luta sig mot och kroka arm med både CC och SCR samt avge ett yttrande som inte underlättar iordningsställandet av enkla centrumnära husbilsplatser.

Tyvärr lyckades inte RMF i starten intressera och involvera flertalet husbilsturisters organisationer. Nu när det finns svart på vitt att RMF främst företräder andra intressen än husbilsintressen synes RMF tyvärr ha hamnat på en återvändsgata utan möjlighet att vända om.