Ystad satsar på husbilsturister

En artikel ”Ystad vill locka fler turister med husbil” (19 okt 2013) i Ystads Allehanda inleds så här:

Vi har en husbilsboom. Camping och husbilar har ökat, det gäller hela Europa. Det är människor som vill vara fria, röra sig fritt men ändå vill ha faciliteter, säger Marie Holmström, turismstrateg på Ystads kommun.

Nu ska turismstrategen ta fram underlag, sondera terrängen och sammanställa ett beslutsunderlag till kommunledningen.

Förhoppningsvis kommer kommunledningen att inse värdet av att skapa bra förutsättningar för husbilsturismen som framförallt inledningsvis är intresserad av enkla centrumnära husbilsplatser.