Husbilsturismen möter motstånd

Åter igen blossar kampen upp om var husbilsturisterna ska nattparkera i Bohuslän. En eller flera campingägare har lyckats övertyga en något vilsen och okunnig journalist på Bohusläningen att skriva artikeln ”Campingar förlorar i husbilsfusket”, (8 juli 2013).

Campingägare säger sig gå miste om hundratusentals kronor på något som de kallar husbilsfusk. Det märkliga är att ingen campingägare vågar framträda med namn. Man kan fråga sig hur man kan påstå sig förlora pengar på något som man aldrig har haft tillgång till. Mycket märkligt sätt att marknadsföra sin verksamhet på.

Campingägarna och journalisten på Bohusläningen rekommenderas höja blicken ordentligt och skaffa sig betydligt bättre kunskap om husbilsturismen som sådan och dess behov, villkor och möjligheter.