Husbilsturismen kraftsamlar

Husbilsturismen är på stark tillväxt i Sverige och behovet av betydligt fler enkla centrumnära husbilsplatser börjar alltmer framstå som helt nödvändigt. Både enskilda husbilsturister och flera husbilsorganisationer har utan samordning under flera år jobbat var och en för sig med ställplatsfrågan. Det som har saknats har varit en gemensam samordnande aktör.

Nu äntligen kan en förändring vara på gång. Riksförbundet  Mobil Fritid (RMF) med dess ordförande Karl-Erik Abrahamsson har tagit initiativ till möte den 6 april i Stockholm. Då ska representanter för ett antal husbilsorganisationer och internetforum för första gången träffas för att gemensamt diskutera ställplatsfrågan.

Utan att ta ut något i förskott så kan förhoppningsvis detta möte bli en kraftsamling och historisk vändpunkt för husbilsturismen.