Framtidens ställplats för husbilar

I samband med Caravan Stockholm den 14 – 17 februari kommer en konkret och praktisk lösning för framtidens ställplats för husbilar att presenteras. Ett resultat av samarbete med TelKey Solutions AB, Krutholmen AB och Framtidsgruppen inom internetforumet Husbilskompisar.se. Det är ett koncept som kan anpassas från en obemannad grusplan till en komplett obemannad serviceanläggning, nära tätort, turistattraktion eller på landsbygden.