Varberg motverkar husbilsturismen

Det talas om trendbrott när husbilsturismen alltmer breder ut sig i Sverige, till stor fördel för den småskaliga turismen och det lokala näringslivet. Tyvärr finns det helt uppenbart en kommun ”Varberg”, som istället för att ta vara på möjligheten, väljer att motverka utvecklingen.

Enligt en artikel ”Plats för åtta husbilar i innerhamnen” i Hallands Nyheter pågår iordningställande av  husbilsplatser bakom Stenaterminalen. Detta är jättebra och ligger helt i linje med husbilsturisters önskan om centrumnära ställplatser. Märkligt nog väljer Varbergs kommun att vid prissättningen ta hänsyn till prissättningen på campinganläggningarna där husbilsturisterna måste betala för service och annat som dom inte är i behov av. Detta är utan tvekan negativ turistreklam för Varberg.