Nationell ställplatslista

Antalet husbilsturister ökar stadigt och kommer med all säkerhet att successivt öka under flera år framöver. Och det finns krafter som jobbar för att Sverige på sikt ska bli Europas bästa och främsta husbilsdestination.

En förutsättningen för att husbilsturismen ska kunna utvecklas bra och kunna fungera, i samklang med miljöintressen och all annan trafik, är att det finns gott om enkla fungerande husbilsplatser eller ställplatser som det också kallas. Speciellt iordningsställda centrumnära husbilsplatser bidrar till att det inte skapas onödiga  trafikproblem och tillgodoser flertalet husbilsturisters önskemål.

Idag finns merparten av husbilplatser listade på husbilsklubbarnas hemsidor, vissa kommuners turistsajter och på enskilda sajter. På senare tid har det dessutom tillkommit några rikstäckande appar som anger närmaste husbilsplats. Huvuddelen av informationen på sajterna är tyvärr dold och utgör därmed ett hinder för gästande husbilsturister som väljer att besöka vårt land.

För att råda bot på detta förhållande krävs en nationell ställplatslista som är öppen och lätt tillgänglig för alla husbilsturister. En sådan lista ger möjlighet till överblick, jämförelser och underlättar sökandet efter husbilsplatser för t.ex. nattparkering.