Antalet husbilar fortsätter att öka i Sverige

Husvagnsbranschens Riksorganisation redovisar att det under september månad nyregistrerades 197 husbilar medan det i september föregående år registrerades 185 husbilar.

Hittills under 2012 har det registrerats 3 031 nya husbilar, dock något färre än föregående år då det under motsvarande period registrerades 3 362.

Antalet husbilar fortsätter således att öka i Sverige. Det totala antalet är närmare 60 000 husbilar. Tillkommer minst lika många gästande husbilsturister från övriga Europa.