Europas dyraste husbilsplatser på svenska marinor

Det finns en naturlig koppling mellan husbilsturister och ägare av fritidsbåtar. De är ofta i behov av en del service då de anländer till en ny plats, t.ex. en gästhamn. Utöver att kunna tömma tankar och fylla färskvatten så skiljer sig dock övrigt servicebehov en hel del.

Många husbilsturister föredrar att nattparkera i gästhamnar eftersom man uppskattar närheten till vatten. Dessutom har många tidigare varit båtägare som gillar atmosfären i gästhamnarna.

Glädjande nog har flera marinor insett att deras i regel stora ytor för vinteruppläggning lämpar sig mycket bra som nattparkering för husbilar.

Tyvärr har flera företag som driver marinor runt om i vårt land tänkt sig kunna skära guld med täljkniv. Prissättningen för en husbilsplats verkar vara fångad i luften utan närmare eftertanke. Deras husbilsplatser är säkerligen dyrast i hela Europa.

Husbilsturisten får betala för service som inte behövs. I samband med besöket får de, utan att kunna välja bort, tillgång till all den service som båtturisten efterfrågar. Detta trots att dagens moderna husbilar är utrustade med både dusch, toalett, pentry och solfångare.