Centrumnära husbilsplatser på ostkusten

Förhållandena för husbilsturister som söker sig till ostkusten har blivit påtagligt förbättrade det senaste året. Mellan Trosa och Kalmar finns det numera centrumnära husbilsplatser i flertalet städer.

Nu finns det centrumnära husbilsplatser i Trosa, NyköpingNorrköpingVästervikOskarshamn och Mönsterås.

Undantaget är Kalmar där det trots allt finns flera centrumnära husbilsplatser. Denna brist är påtalat för Destination Kalmar.