Tömning i Stockholm

För drygt ett år sedan uppmärksammades artikeln ”Bussar tömmer toaletten i gatubrunnen” på Nyheter P4 Radio Stockholms hemsida. Och det verkade som att både Stockholms Trafikkontor och Stockholm Vatten AB blev tagna på sängen.

Det fanns ingen plats för varken bussar eller husbilar att tömma sina tankar vid besök i Stockholm. Detta trots att det under lång tid kommit mängder av både turistbussar och husbilar till Stockholm.
Nu har Stockholm Vatten AB ställt i ordning en plats för tömning av både gråvatten och latrin vid Gärdet på Lindarängsvägen.

Platsen tycks främst vara skapad för turistbussar, men eftersom att det enbart rör sig om ett kraftigt galler, vid sidan av vägen, så kan även husbilar med fasta tankar tömma där utan problem. Det finns dock inga möjligheter till att skölja kassetter eller spola rent med vatten.