Optimal husbilsservice

Än så länge tycks det enbart vara gästande och inhemska husbilsturister som upplever att det finns ett stort behov av fler miljöstationer för husbilar där man kan tömma sina tankar och fylla på med färskvatten.

Det optimala vore att det var möjligt att serva hela husbilen på bensinmacken samtidigt som husbilsturisten tankar drivmedel. Alltså kunna tömma tankar, fylla färskvatten och tanka diesel på ett och samma ställe. Det finns redan några få bensinmackar som har insett värdet av att knyta starkare band med husbilsturisterna.

Frågan är bara när något av de större oljebolagen väljer att bli föregångare och satsar på husbilsturisterna antingen på egen hand eller i samverkan med de större kommunerna.