Borgholm först med husbilspolicy

Borgholm har enligt Barometern bestämt sig för att göra Öland till Sveriges ledande och mest intressanta husbilsdestination.

En kommunal husbilspolicy är framtagen för husbilsturism. Där slås fast att kommunen inte ska driva campingplatser och ställplatser för husbilar.

Kommunen och Borgholms energi ska enbart se till att det finns ett tillräckligt stort antal parkeringsplatser i tätorter, badplatser och vid andra besöksmål.

En utdragen process och kamp mellan campingägarna och kommunen är därmed över. Förhoppningsvis har campingägarna förstått att campingplatser med nuvarande utbud, form och läge inte är intressant för flertalet husbilsturister som gärna vill övernatta på centrumnära platser och enbart vill betala för den service de för tillfället behöver.

Om t.ex. tömning av tankar och påfyllning av vatten kan ske på bensinmackarna behövs bara en tillräckligt stor och en någotsånär plan yta för husbilarna.