Negativ turistreklam

Getteröns 5:e Vik nära Varberg är ett säreget välbesökt naturområde som uppskattas av både närboende och av turister varav många reser långt för att få uppleva området.

Ett stort antal husbilsturister från Sverige, Norden och kontinenten söker sig gärna till området eftersom där finns mycket goda parkeringsmöjligheter som lämpar sig väl för nattparkering.

Tyvärr har Varbergs kommun valt att förhindra husbilsturisternas möjligheter till nattparkering. Detta är utan tvekan negativ turistreklam som kommer att få konsekvenser för Varberg på både kort och lång sikt.