Helautomatiska ställplatser

I samband med invigning av husbilsplatsen vid Naturrum Getterön skrevs artikeln ”Husbilisten blir sin egen campingvärd” på sajten ”Hallands Nyheter”. Förmodligen av en journalist utan kunskap om husbilar eller också rakt av från ett erhållet manus.

Underrubriken i artikeln lyder: ”Nu kan du checka in, få ström och tömma på din husbil – helt utan hjälp av personal”. Denna artikel är klart vilseledande och med all säkerhet skapad av någon som enbart är ute efter att tjäna pengar på tömningsautomater.

Husbilsturisten behöver ingen som helst hjälp av någon personal och har definitivt aldrig fått hjälp av en campingvärd vid t.ex. tömning. Alla husbilsturister sköter sig helt och hållet själva i alla avseenden.

De föredrar både centrumnära och natursköna husbilsplatser som absolut inte behöver vara fullt utrustade med el- och tömningsmöjligheter.

Tömning av tankar kan göras på helt andra ställen och ska inte behöva kosta en enda krona. På andra sidan Öresundsbron finns det gott om tömningsmöjligheter på många större rastplatser. Varför ska det byggas helautomatiska ställplatser i Sverige när det t.ex. är helt gratis att både fylla på vatten och tömma tankar i Danmark?