Målgruppen husbilsturister

Alldeles för få företag jobbar för husbilsturismens utveckling i Sverige och har glömt bort målgruppen husbilsturister. Några redan etablerade organisationer inom turistnäringen håller emot och försöker med alla medel styra in husbilsturismen så att det enbart gagnar egna intressen, utan hänsyn till målgruppens egentliga behov och önskemål.

Ett företag ”SWE Marketing” ger sken av att jobba för husbilsturismen, men har i grunden helt andra intressen såsom att t.ex. sälja utrustning för husbilsplatser.

En nyligen publicerad artikel ”För billigt på ställplatsen” på Strömstadstidningens hemsida talar sitt tydliga språk. Där anklagas Strömstads kommun för att bryta mot konkurrenslagstiftningen. Företrädaren för SWE Marketing påstår, enligt artikeln, att campingnäringen kan målgruppen husbilsturister allra bäst.

Ett påstående som alla som är husbilsturister vet är helt felaktigt.