Kårehamn vill ha fler husbilsplatser

Kårehamn på Öland utsågs till ”Årets ställplats 2011” av husbilsturister och prisades av tidningen ”Husbil & Husvagn”.

Enligt en artikel i ”Ölandsbladet” har företaget ”Kårehamn Fisk & Havskök” ansökt om strandskyddsdispens för en utbyggnad av ytterligare 15 husbilsplatser som har tillstyrkts av samhällsbyggnadsnämnden. Av någon anledning har nu länsstyrelsen beslutat pröva dispensbeslutet.