Stark uppgång för husbilsbranschen i Sverige

Nya trender, bättre produkter och ökat intresse för mobilt boende gör att husbilsbranschen blomstrar. I år har försäljningen ökat enormt av husbilar och Sverige ligger på tredje plats i husbilstäthet efter Finland och Tyskland.

Denna ökning måste nu Sveriges kommuner lägga in i sina detaljplaner och anlägga centrumnära husbilsplatser som genererar intäkter till kommunen och det lokala näringslivet!

Läs Pressmeddelandet