Våra kriterier för en husbilsplats

  • Husbilsplatsen skall vara belägen på ett attraktivt läge för husbilsturisten, med minst 4 platser.
  • Övernattning i husbilen, inget krav på flera nätter vid förhandsbokning.
  • Platsen skall vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen.
  • Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer 4 meter alternativt enligt den lokala brandmyndigheten.
  • Hänvisning till närmaste plats för tömning och påfyllning och påfyllningsservice bör finnas på husbilsplatsen eller inom rimligt avstånd max 3 km från husbilsplatsen.
  • Eluttag är ett plus, men inget krav
  • Sophantering
  • Bokningssystem
  • Informationstavla med information om service som kan tillhandahållas på annan plats, telefonnummer till den som driver platsen, turistinformation. Information på svenska, engelska och tyska.
  • Regelbunden tillsyn av husbilsplatsen, att den är städad och den service som tillhandahålls fungerar.