Fortsatt ökning av nyregistrering av husbilar under oktober

Oktober månads husbilsregistreringar visar 353 stycken, medan det i oktober föregående år registrerades 237
husbilar.

Hittills under kalenderåret 2017 har det totalt registrerats 6 053 husbilar, medan det under motsvarande period 2016 registrerades 5 035 stycken. I procent innebär detta en ökning med 20 % för år
2017.

Källa: HRF