Husbilsdestinationer

En semesterform vars betydelse ständigt ökar är husbilsturismen och den är inte knuten till någon bestämd ort. De som turistar i husbil använder sig ofta inte av campingplatser utan av speciella parkeringsplatser som är avsedda för husbilar.

Husbilsturisten förväntar sig mer av en husbilsplats än bara en enkel parkeringsplats. På sikt kommer bara de anläggningar som uppfyller en viss standard när det gäller läge, utrustning, el och vatten, avfallshantering att ge nöjda gäster. I Sverige finns det ca 60 000 husbilar och totalt i Europa 1 300 000.

Det viktigaste för husbilsturisten är att hitta en ”husbilsplats” där man kan parkera sin husbil vid besök i tätorten eller vid något populärt turistmål. Denna plats behöver bara erbjuda ett minimum av service, och kräver därför ett minimum av investeringar. På kontinenten finns mer än 3000 husbilsplatser, men tyvärr är antalet parkeringsplatser i Sverige mycket litet som riktar sig till husbilsturisten.